Anette Persson

  • Förskollärare 1998
  • Montessoripedagogik, Dublin, 2001
  • Montessoripedagogik, Malmö, 2013
  • TAKK, 2017

Jag har arbetat som förskollärare sen 1998 och har sen dess arbetat på förskolor både i London och Dublin, för att återvända till Sverige 2011 och börja på en montessoriförskola utanför Lund. På Gunghästen började jag i januari 2023 och arbetar på Zebrans avdelning.

Att arbeta på förskola har varit en självklarhet för mig från allra första början, att få dela barnens nyfikenhet och lust till att lära – att varje dag inte är den andra lik är en fantastisk miljö att få arbeta i. Montessoripedagogiken kom jag i kontakt med tidigt i mitt arbetsliv och det blev en självklarhet för mig att utbilda mig till montessoripedagog då pedagogiken stämmer så väl överens med hur jag vill vara som förskollärare – en tro på det kompetenta barnet och att ha en lyhördhet för barnets individuella behov. 

Att arbeta på en liten förskola som Gunghästen där man arbetar i små grupper, där det finns tid för reflektion och nära samarbete är en viktig del av hur jag vill arbeta som förskollärare. Jag har sedan tidigare varit med i Gunghästens nätverk då vi har arbetat tillsammans med olika delar av Läslyftet och specialpedagogik, vi har även samarbetat tillsammans vid studiedagar. Jag arbetar gärna med språkaktiviteter tillsammans med barnen där böcker och rim och ramsor har en naturlig plats. Jag vill också gärna inspirera barnen till rörelseglädje som har så många positiva effekter på både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80