Anna Neborg

Jag började arbeta extra på Gunghästen under slutet av min gymnasietid och har fortsatt med olika vikariat samt arbetat extra när det har behövts. Jag känner mig trygg med tänket och montessorifilosofin då jag själv har gått i montessoriskola.  

Jag tycker om att skapa tillsammans med barnen i olika aktiviteter och tycker om dans, rörelse och olika lekar med barnen. Jag läser gärna böcker med barnen och vara delaktig i olika projekt med barnen. På Gunghästen upplever jag att jag får nya kunskaper och lärdomar på hur jag kan hjälpa barnen på bästa sätt i deras utveckling och lärande. På möten och studiedagar har jag lärt mig mer om tex hur jag kan arbeta med måltidspedagogik, vara en god läsande förebild och arbeta på ett språkutvecklande sätt. Jag har även fått mer kunskap om montessoripedagogiken och frågor som handlar om hållbar utveckling. 

Varje dag på Gunghästen lär jag mig något nytt och möts av barnens nyfikenhet och glädje, Gunghästen är en välkomnande plats för alla!   

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80