Eva Amlon

  • Montessoripedagog London (med flest verksamma år i förskolan men även några år i förskoleklass i en montessoriverksamhet, gjort sin utbildning under 80-talet i England) 

Jag har arbetat på Gunghästen sedan januari 2021 och jag har tidigare erfarenhet av arbete såväl i Sverige som i England i olika montessoriförskolor. Jag trivs mycket bra i Gunghästens familjära och professionella verksamhet där utbildningen syftar till att ge varje barn en fantastisk möjlighet att utvecklas till en självständig, trygg och en ansvarstagande individ. Det finns en tydlig struktur och genomtänkta rutiner som skapar trygghet och förutsägbarhet.  

 
I rollen som pedagog ser jag vikten av att på ett glädjefullt sätt inspirera och vägleda barnet i sin utveckling där hen befinner just nu, i sin egen takt fri från tävlan. Montessoris tankar om det goda förhållningssättet där vi har en lyhördhet, nyfikenhet och öppet sinne för varje barn är viktigt för mig. Till hjälp har jag även Montessoris materiel som ger barnen kunskap om allt från matematik till hur jorden bildades och även att ta hand om sig själv, varandra och omgivningen.  

Jag brinner för att ordna en estetiskt tilltalande miljö för barnen, inne som ute samt att utmana barnen vidare i nya upptäckter i en välförberedd miljö.  
 
I arbetet med barnen brinner jag för extra för arbetet med hållbarhet. Jag har gått kurser via Friluftsfrämjandet och har mångårig erfarenhet av att leda Mullegrupper och utepedagogik, där jag gärna stimulerar barnen att värna om naturen, odla och skörda och ta hand om djuren och följa årstidernas växlingar. 

Det språkutvecklande arbetet på förskolan är något som jag också har stort intresse för, jag har en bred erfarenhet av detta genom mina yrkesverksamma år kring arbetet med språket och flerspråkighet. Det jag lär och utvecklas i just nu med teamet på Gunghästen är mina kunskaper i TAKK.  

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80