Frida Lindfors


• Förskollärare 2020
Diplomerad småbarnspedagog

Jag började arbeta inom förskola 2013 på en montessoriförskola i Lund, sedan valde jag att studera till förskollärare 2016 på Malmös universitet. Som förskollärare har jag arbetat först inom det kommunal, i Malmö. Men Montessoripedagogiken var något som jag ville tillbaka till, därmed sökte jag mig till Gunghästen och började januari 2021.

Montessoripedagogiken är en inriktning som jag har ett intresse för då jag upplever att grundvärderingarna inom pedagogiken stämmer överens med mitt förhållningssätt som förskollärare. Ett förhållningssätt som speglar en tro på det kompetenta barnet, lyhördhet för varje individs behov och förutsättningar samt att hjälpa barnet att finna sig själv. Detta ligger
till grund för varför jag vill arbeta inom Montessoripedagogiken.

Det jag brinner för i mitt arbete är de yngsta barnens första steg in i förskolans verksamhet, det vill säga introduktionen. Trygghet är grunden för barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Grunden för trygghet är i sin tur en god anknytning mellan barnet och en pedagog. Genom att vara en förutsägbar, glad och lugn anknytningspedagog så kan vi så ett frö av trygghet i barnet. Jag ser min roll som anknytningspedagog som en mycket
betydelsebärande roll, då jag får vara med och bidra till att barnets första steg in i det livslånga lärandet blir tryggt och lustfyllt.

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80