Lena Kalutska

Utbildning och erfarenhet:  

  • I Ukraina jobbade jag på ledare på sommarläger 
  • Varit i au-pair  
  • Lärare i ryska (ryska skolan i Lund) 
  • Erfarenhet av tidigare arbeten inom lokalvård 
     

Jag har arbetat på Gunghästen sedan 2017 och lär och har utvecklats i min roll genom nära samverkan med professionella pedagoger. Det är en glädje att se hur barnen får prova på olika aktiviteter, lekar och utvecklas i sitt lärande. I mitt arbete som au-pair, kom jag i kontakt med montessoripedagogiken och fascinerades redan då över att barnen fick prova olika aktiviteter och lekar utifrån varje barns intresse, behov och förutsättningar i en fantastisk och förberedd miljö, träna i sin självständighet, så för mig blev Gunghästen ett självklart val.  

Jag har under åren på Gunghästen fått en djupare inblick i montessoripedagogiken och har lärt mig mycket i våra kollegiala satsningar och delar många grundtankar inom montessori; barnens rätt till valfrihet utifrån deras intresse, att ordna en väl förberedd miljö, att ge tid och uppmuntran i barnens självständighetsträning och att barnen ska ges delaktighet och ansvar för sig själv, varandra och sin omgivning.  

Jag har förmånen att hoppa in på alla avdelningar och vara extra vikarie vid behov och jag arbetar gärna extra med måltidspedagogik och bakning med barnen, flera språk i barngruppen, musik och skapande. Under åren på Gunghästen har jag lärt mig mycket kring pedagogik och metodik utifrån våra satsningar på personalmöten och studiedagar som jag är delaktig i för vi ska ha en gemensam grund att stå på och arbeta med våra utvecklingsinsatser. Gunghästens lokal som är belägen i ett äldre hus ger en hemlik atmosfär. På Gunghästen finns plats för glädje och skratt och här serverar jag gärna tillsammans med barnen nybakat bröd.   

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80