• En trygg och välkomnande miljö med
  glädje och mod att våga utvecklas!

 • En trygg och välkomnande miljö med
  glädje och mod att våga utvecklas!

 • En trygg och välkomnande miljö med
  glädje och mod att våga utvecklas!

 • En trygg och välkomnande miljö med
  glädje och mod att våga utvecklas!

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80