ZEBRAN

– våra äldsta

På Zebran går barnen sina två sista förskoleår före de går vidare till en förskoleklass. Vi har 16 platser och barnen är mellan ca. 4 – 5 år. Avdelningen Zebran finns på Gunghästens ovanvåning. Fem härliga rum är indelade efter olika ämnesområden och aktiviteter. Vi erbjuder montessorimateriel inom ämnesgrupperna praktiskt liv, sensoriskt, matematik, språk och kultur. Det finns också en inspirerande ateljé och ett byggrum som används flitigt. Rollekar, spel, pussel och olika bygglekar finns också som en viktig del i vår miljö. Vi arbetar också temainriktat med årstider/traditioner och andra aktuella teman.

Vår härliga trädgård använder vi till förutom att utelek också till våra temaarbeten ex. odlingar, planteringar, utesamlingar m.m.

Vi har som målsättning att arbeta med mindre barngrupper för att ta tillvara på varje barn individuella behov, att stödja varje barn i sin sociala, intellektuella, fysiska och känslomässiga utveckling. Vår uppgift som pedagog är att observera barnen, vara lyhörd och uppmärksam på varje barns mognad och intresse. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och glädje att söka kunskap och fungera i en grupp.

En dag på Zebran kan se ut så här:

Kl. 7.30 Förskolan öppnar.

Någon av pedagogerna tar emot i hallen för att hälsa barnen godmorgon. Vi samlas på Flodhästen och går upp till Zebran kl. 8 där vi börjar med en kort morgonsamling. Under förmiddagen väljer barnen själva sina aktiviteter, om de vill arbeta ensamma eller tillsammans med någon, leka eller skapa i ateljén m.m. Vi pedagoger vägleder de barn som inte vet vad de vill göra och presenterar nya materiel alltefter deras utveckling och intresse. Barnen tar en fruktpaus då de känner att de vill ha en paus. De barn som känner att de arbetat färdigt och vill gå ut i trädgården gör detta och om någon vill arbeta kvar inne går det också bra.

Kl.11.00 Har vi samling.

Vi tar då upp aktuella tema, händelser, musik, yoga m.m.

Kl.11.30 Lunch.

Vid lunchen tränar barnen sig på att lägga upp mat, skicka vidare, hälla upp dricka, be om saker och att dela sin mat. Till barnen dukar vi med riktigt porslin och kniv och gaffel. Vi tycker att det är viktigt att barnen upplever mat stunden som positiv. Efter lunchen dukar var och en av efter sig och sedan är det en kort vila före ett längre pass med utevistelse.

Kl.14.20 Serveras mellanmål.

Efter mellanmålet är vi ute eller inne beroende på väder och barnens behov/önskemål.

Kl.16.30 Gunghästen stänger.

 

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80