KÖANMÄLAN TILL GUNGHÄSTEN

Gunghästen har en egen kölista. Syskonförtur tillämpas och även barn med tidigare montessorierfarenhet har förtur. Bekräftelse på köanmälan skickas via email inom en vecka.
Fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av Gunghästen eller skicka ett email till annica@gunghasten.com

INFORMATION OM KÖANMÄLAN

Montessoriförskolan Gunghästen hanterar personuppgifter enligt gällande GDPR- General Data Protection Regulation och rekommendationer från datainspektionen.

Ni godkänner härmed att Montessoriförskolan Gunghästen får hantera era personuppgifter i Gunghästens kösystem. Era uppgifter raderas från Gunghästen då ni avsäger er köplats skriftligt, inte svarar på ev erbjudande om plats inom utsatt tid eller ht när ert barn börjar förskoleklass. För att ni ska kunna ställa upp ert barn i Montessoriförskolan Gunghästens kö behöver vi således få behandla era uppgifter med ert godkännande.
För att ni ska kunna ställa upp ert barn i Montessoriförskolan Gunghästens kö behöver vi således få behandla era uppgifter med ert godkännande.

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80