Flodhästen

– vår mellanavdelning

På Flodhästen erbjuder vi en lugn, trygg och hemlik miljö i en liten barngrupp på 8-9 barn. Vi är två pedagoger som arbetar med stort engagemang och kunnighet på Flodhästen. Tillsammans ser vi till att ha en trivsam miljö där barnen och pedagogerna tar hand om den gemensamt. Alla möbler är anpassade efter barnens storlek så att de kan nå sina saker själv, utan att vara beroende av en vuxen. Miljön inspirerar till lek och utveckling inom barnens alla områden. Barnen kan leka, vara kreativa med vårt skapande och byggmateriel och arbeta med vårt inspirerande montessorimaterial. Våra fina grönområden och vår härliga trädgård använder vi flitigt.

Vi varje barn som en unik person som  får utvecklas i sin egen takt. Vi uppmuntrar varje barn att vara självständiga i alla vardagliga situationer. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Vi pedagoger har en tro på barnets egen förmåga och att barnet har en egen drivkraft att utvecklas vidare.

Dagligen arbetar vi i grupp för att främja samarbetet med andra. Detta gör vi genom samlingar, temaarbeten, sångstunder, rörelselekar, samt emotionell och social träning. Vi anser att leken är absolut nödvändig för barnets utveckling. Glädjen och upplevelsen i en aktivitet är viktigare än resultatet.

Vi värnar om den dagliga kontakten med föräldrar. Barn och föräldrar ska alltid känna sig välkomna till oss.

 

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80