FÖRSKOLAN

Montessoriförskolan Gunghästen ligger i idyllen Flädie strax utanför  Bjärred i en lantlig miljö. Vi har i vår verksamhet 32 barn fördelade på 3 avdelningar i åldersgrupperna 1-5 år. Montessoriförskolan Gunghästen erbjuder barnen en hemlik, trygg och trivsam miljö. Den inspirerar till lek, utveckling och lärande inom alla områden samtidigt som det finns utrymme för avkoppling och enskildhet. Hyllor, material, stolar och bord, allt finns på barnens nivå och i deras storlek.

Våra mål

Montessoriförskolan Gunghästen har som målsättning att stödja varje barn i sin sociala, intellektuella, fysiska och känslomässiga utveckling. Vi ser varje barn och alla  med unika egenskaper och möter barnen efter deras specifika behov och förutsättningar. På Gunghästen får barnen känna trygghet och glädje och utveckla mod att övervinna sina utmaningar. Genom ett kärleksfullt bemötande får barnen utveckla empati, omtanke och hänsyn med pedagogerna som förebild.

Hur når vi våra mål?

Vi observerar varje barns intresse, vad de tycker om att göra och hur de löser problem som kommer upp. Utifrån detta utformar vi en miljö där barnen kan söka, upptäcka och göra sina erfarenheter. Vi visar vår tilltro till barnets förmåga genom att vara medvetna om att all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Vi har tid för varje barn och vet hur viktigt det är att vi ser och bekräftar varje individ. Vi ser och tänker utifrån barnets perspektiv och har öppna sinnen.

 

Vi pedagoger arbetar mot samma mål och lägger mycket tid på utveckling av verksamheten

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80