Allmänt

Undervisningen på Gunghästen baserar vi på LPFÖ 98/18, Montessoripedagogiken, Barnkonventionen samt våra värdeord. Detta är våra byggstenar i vårt arbete i att främja ditt barns utveckling, lärande och välbefinnande. På Gunghästen har vi fyra faktorer som vi anser möjliggör goda förutsättningar för oss pedagoger att bedriva en kvalitativ undervisning, från det att du lämnar ditt barn till att du hämtar.  

Faktorer som ligger till grund för vårt kvalitativa arbete: 

  • Våra små barngrupper. Fölet 7-8 barn på 2 pedagoger. Flodhästen 8-9 barn på 2 pedagoger. Zebran 14- 16 barn på 3 pedagoger. De små grupperna gör det möjligt att vi dagligen hinner se, lyssna in och bekräfta varje barns behov utifrån hens förutsättningar.  
  • Hög kompetens bland personalen, som är utspridd bland alla tre avdelningarna. Vilket främjar en undervisning som baseras på den senaste relevanta forskningen samt på vetenskaplig grund. 
  • Ett mycket nära samarbete mellan ledningen och arbetslagen. Vilket möjliggör snabba beslut/ändring som främjar ditt barns omsorg, utveckling och lärande som är undervisningens tre ben! 
  • Det systematiska kvalitetsarbetet är ett påtagligt fokus på Gunghästen utifrån Skolverkets riktlinjer. Vi har ett intresse av omvärldsspaning och vi fångar upp identifierade behov i vardagen. Vi lägger ner mycket tid med kollegialt lärande. 

Sagt av vårdnadshavare (som haft tre barn på Gunghästen)  

”Gunghästen har lyckats att kombinera Montessoripedagogiken med skolverkets nya riktlinjer i en stimulerande och harmonisk miljö, både ute och inne. Den genomarbetade undervisande tanken kombineras med fantastiska pedagoger som tar barnens behov seriöst. Barnen lär sig både att ta ansvar och visa hänsyn vilket leder till respekt mellan barnen och stärker varje barns självförtroende. En fantastisk kärleksfull plats för barnen.” 

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80