Annica Lindquist

  • Förskollärare 1989 
  • Montessoripedagogik 1991 
  • Vuxen och barnHLR-instruktör 2020 
  • Diplomerad småbarnspedagog 2023
  • Olika ledarskapskurser, kurser inom barn 0-3 år, barnolycksfallskurs m.fl. 

Jag har arbetat inom montessoriförskoleverksamhet sedan 1989 då jag var färdig förskollärare. Redan under min utbildning till förskollärare kände jag att montessorifilosofin stämmer överens med mitt synsätt och tron på barnet. Därav valet att från början av min karriär inom förskolan arbeta på montessoriförskola. Tidigt väcktes visionen om att få starta upp en fristående förskola från grunden och utveckla en verksamhet med hög kvalitet och med fokus på att bli varje barns bästa förskola. 1996 öppnade vi upp Gunghästen i liten skala och med stor entusiasm. Att få följa Gunghästens utveckling tillsammans med kolleger under 25 år är det jag brinner för och är så stolt att få ge denna fina trygga start till så många barn.  
Jag arbetar nu med de yngsta barnen på Fölet och även administrativt som rektor. 

På Gunghästen ser vi varje barn, varje dag och med så mycket glädje, värme och trygghet. Med våra aktiviteter, barnens fria val och vårt förberedda miljö får varje barn utmaningar både enskilt och i grupp. Vi ger barnen de bästa förutsättningarna för att få en trygg, god och stabil grund att ta med sig vidare i livet med respekt för sig själva, sina medmänniskor och sin omgivning. Vi som trygga pedagoger och goda förebilder som inspirerar barnen och låter deras stjärnögon lysa av nyfikenhet i vår väl förberedda och välkomnande miljö.  
Jag är så stolt över vårt Gunghästen, vårt team och den verksamhet och undervisning vi har idag. 

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80