Catarina Neborg

  • Förskollärare 1995 
  • Montessori St Nicholas 1998 
  • Småbarnspedagog (ettårig utbildning för de yngsta barnens i förskolan, Helena Lindfors) -2008  
  • Pedagogiskt ledarskap för förskolechefer 2017/2018
  • Diverse olika vidareutbildningar via Malmö universitet och Skolverket – för att nämna några; utepedagogik, specialpedagogik, drama, pedagogiskt ledarskap för förskolechefer, handledarutbildning för kollegialt lärande med pedagoger ( stort fokus på Läslyftet) 

Jag har arbetat på ett par Montessoriförskolor sedan 1995, de flesta av dessa år även som förskolechef. På Gunghästen har jag arbetat sedan 2015 och för närvarande arbetar jag på Zebran och som biträdande rektor.  

Montessoripedagogiken har för mig varit det självklara valet – jag ser det som värdefullt att som pedagog få vara med och skapa en förberedd och attraktiv miljö där vi tar tillvara på barnens intressen, behov och förmågor. Jag ser min roll som förebild i att lära barnen att visa respekt för sig själv, andra och omgivningen. Barnen ska varje dag få uppleva glädje, bli hörda och sedda för den hen är och utvecklas i sin egen takt. Att arbeta som montessoriförskollärare handlar om att erbjuda nya utmaningar till barnen, ge dem möjligheter att växa genom att få prova och utforska och att ständigt reflektera med mina kollegor kring vår yrkesroll och vårt uppdrag.  

Jag brinner för det språkutvecklande arbetet med barnen (utbildad i TAKK och AKK, som t ex bildstöd), att kombinera montessorimaterialet med det som finns i omgivningen och arbetet med estetiska lärprocesser, ett hållbart ledarskap och hållbarhetsfrågor samt rörelse. I rollen som biträdande rektor vill jag möta barn, vårdnadshavare, kollegor på ett nyfiket sätt och med ett öppet sinne. För mig handlar det om att se behoven som finns och att utbildningen på Gunghästen utformas så att var och en ska bli sitt bästa jag!

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80