Hållbar utveckling

”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö 18, s. 9 

På Gunghästen arbetar vi med Håll rents material och att vara en kemikaliesmart och giftfri förskola samt Skolverkets material kring hållbar utveckling samt en av montessoripedagogikens  grundtankar att skapa ett samhälle och en värld där alla lever under goda villkor utan att .förbruka för mycket av jordens resurser och att vi tar ansvar för vår omgivning. 

Barn växer upp i en värld där det sker snabba förändringar. De möter nya situationer och nya människor och på Gunghästen lägger vi stor vikt vid samspel och hur alla kan hjälpas åt att bidra till en hållbar utveckling och respekten till omgivningen. 

Vi ger er några exempel på hur vi arbetar med hållbar utveckling:  

  • I montessoripedagogiken lär vi ut om hur allt hänger samman och att de får en förståelse för vår roll i samhället 
  • I rollekar erbjuds barnen att pröva olika roller och få likvärdiga möjligheter att delta i lek. Vi ger utmaningar till barnen genom att medverka, tillföra material och bredda deras intressen. 
  • Vi läser och samtalar om böcker där olika livsvillkor skildras och faktaböcker kring hållbar utveckling och ser filmklipp och samtalar med de äldsta barnen 
  • Vi arbetar med barnkonventionen bland annat genom böckerna om Kompisböckerna, Rädda barnen och Unicef., våra värdeord och genom vårt förhållningssätt och montessoripedagogikens grundtankar. 
  • Med de äldre barnen diskuterar vi energi och åtgång av material. Vi jfr slösa – spara.  Vi samtalar vad som kräver energi på förskolan och hur vi kan spara energi genom att till exempel släcka lampor när vi inte är i rummen, stänger av vattenkranen eller stänger ytterdörrar, pappersförbrukning 
  • Vi har hållbart skapande och återvinner och återbruk av material. 
  • Vi samtalar om varifrån maten kommer, hur vi kan minska matsvinnet och vart maten som vi slänger tar vägen. 
  • Vi odlar såväl inomhus som utomhus i våra odlingslådor och i trädgården, barnen följer odlingsprocessen från jord till bord och studerar olika kretslopp. 
  • Vi samtalar om varifrån olika material kommer, hur de används och vart de tar vägen. 
  • Samtala om nedskräpning kopplat till nedbrytning, och barnen samlar ibland skräp och sorterar material. 

Sagt av vårdnadshavare:  

”Glädjen och stoltheten att lära sig nya saker”  

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80