Hälsosam livsstil

”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.” (Lpfö 18, s. 7) 

På Gunghästen arbetar vi aktivt med att främja barns hälsa och välbefinnande. Vi ger barnen möjligheter till fysisk aktivitet inne som ute, vi grundlägger goda matvanor där barnen får äta i liten grupp och erbjuder barnen en välbalanserad dag med både vila och aktivitet, som är anpassad efter barnens behov och vistelsetid. Alla barnen får en stunds vila och återkoppling mitt på dagen, de som har behov av att sova gör det, och vi erbjuder vila till lugn musik, massagestund och ibland för de äldre barnen även en bok som avkoppling.  

Här är en del av det vi gör i vårt hälsofrämjande arbete:  

  • Att tillsammans med barnen arbeta för att det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn som deltar i vår utbildning 
  • Det finns lugna hörnor på varje avdelning för att erbjuda barnen återhämtning och vila när de vill under dagen 
  • Dans, sång och rörelse i en gemenskap tillsammans 
  • Att vi går på promenader i närområdet och bort till ett stort grönområde med bollplan och lekplats som finns i närheten 
  • Vi presenterar maten på ett inbjudande sätt och äter i små grupper och värnar om våra lugna matstunder där alla kan få talutrymme 
  • Vi odlar i vår trädgård och tar hand om vår miljö 
  • Vi ger barnen lugna aktiviteter som lyssnarövningar, yoga, dramaövningar 
  • Vi månar om rörelse i lekar, hinderbanor, bollekar och gymnastik

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80