Hanna Kristoffersson

  • Förskollärare 2020
  • Läst olika nivåer av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

Jag har arbetat på förskola sedan år 2000 och märkte snabbt att jag hade hamnat på rätt plats. När jag senare kom i kontakt med Montessoripedagogiken hade jag verkligen hittat hem. Jag arbetade ett par år som resurs i barngrupp där jag också gick olika kurser i TAKK. För att få ännu fler verktyg i min ryggsäck och utvecklas i min roll som pedagog bestämde jag mig för att studera till förskollärare på Malmö Universitet. Detta gjorde jag på distans vilket jag kombinerade med min start på Gunghästen, där jag arbetat sedan 2016.

Montessoripedagogiken ger barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt, att tro på dem och vad de har att erbjuda, deras kompetenser och lust att lära. Miljön är tillgänglig och ger barnen möjlighet att utvecklas och utforska efter sina behov och intressen och att varje barn ska känna sig sedd och hörd vilket bidrar till deras trygghet och välmående. Att jag som pedagog är lyhörd för barnets intressen och behov, och ständigt reflekterar över vad jag och mina kollegor kan bidra med och förändra i miljön för att varje barn ska uppleva det roligt och utvecklande att lära. Jag som pedagog ska vara närvarande, men samtidigt ska min tro på barnet och deras förmågor ge dem möjlighet att finna sig själv i sin egen takt, vi vill tända varje barns stjärnögon. 

Jag arbetar på Fölet, där de yngre barnen går. Jag brinner lite extra för introduktionen. Här börjar barnens första betydelsefulla år i förskolans värld, där trygghet och omsorg är våra byggstenar. Även vårdnadshavarna är en betydelsefull del av introduktionen. Trygga vårdnadshavare ger trygga barn och trygga barn ger trygga vårdnadshavare. Anknytningen är av högsta vikt under introduktionen. Att jag som förskollärare är trygg, lugn, lyhörd och närvarande för att kunna etablera en god relation mellan mig och barnet. Detta lägger grunden till barnets början på det livslånga lärandet. 

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80