Jennie Lundin

Barnskötare

Jag har arbetat på Gunghästen sedan augusti 2016 och har tidigare arbetat på förskolor i Stockholm. Jag arbetar med de äldre barnen på Zebran.  

Jag har under åren på Gunghästen lärt mig mycket om montessoripedagogiken och det som direkt lockade mig att arbeta här var den väl förberedda och attraktiva miljön, en tydlig målsättning och möjligheter att fortbilda mig, men framför allt den gemensamma barnsynen. Genom vårt engagemang att skapa förutsättningar för att få varje barn att lyckas, att visa tillit och tilltro till barnen, att vi som pedagoger kan stötta när det behövs och backa när det behövs så att barnen kan bli trygga och självständiga. Som pedagog är jag en viktig förebild och jag är gärna medforskare i barnens upptäckter och utforskande samtidigt som jag kan erbjuda barnen roliga och meningsfulla aktiviteter för att ge dem nya utmaningar.  

Jag arbetar gärna med olika skapande projekt med barnen och låter de få prova olika tekniker och estetiska uttrycksformer och tycker om att göra våra lärandemiljöer estetiskt tilltalande.  

För mig är det viktigt att fånga upp aktiviteter som vi gör inne med sådant som vi gör ute och tvärtom. Tex hittar vi snäckor eller små insekter i vår trädgård kan vi lätt fånga upp detta i skapande aktiviteter inne, med något material eller en spännande bok. Det språkutvecklande arbetet ligger mig varmt om hjärtat och de tre senaste åren har vi på Gunghästen satsat på olika moduler i Läslyftet som ger så mycket till både mig, miljön och till barnen.  

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80