Läslyftet

Vi är inne på vårt tredje år med Skolverkets satsning kring Läslyftet i förskolan. Vi deltar för att få fördjupade kunskaper i det språkutvecklande arbetssättet och i att planera och genomföra undervisningsaktiviteter med barnen. Samtliga pedagoger är med i det kollegiala lärandet som leds av en utbildad handledare (via Malmö Universitet genom Skolverket) och som är anställd på Gunghästen. Utifrån texter och filmer tar vi del av aktuell forskning och andra erfarenheter från förskolor. Därefter har vi pedagogiska diskussioner och planerar våra undervisningsaktiviteter.   

Vi arbetar med den planerade och spontana undervisningen med barnen, våra lärmiljöer och samverkan med andra; vårdnadshavare, biblioteket, andra experter inom områdena.  

Våra satsningar har varit kring modulerna:  

Läsa och berätta 2018/2019: 

Teknik, natur och språkutveckling 2019/2020:  

Flera språk i barngruppen (om flerspråkighet, TAKK, teckenspråk) 2020/2021: 

Vi planerar att fortsätta med Läslyftets satsningar. Inom kort får ni läsa om vad varje modul har gett  och ger oss pedagoger och det vi ser hos barnen.  

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80