Montessori

På Gunghästen arbetar vi individanpassat, vi följer barnets behov med stor respekt och tro på barnets förmåga att utvecklas. Arbete kring känslor och olikheter vävs in i det dagliga arbetet. 

Vi har erfarenhet och kunskaper kring Montessoripedagogikens tankar kring olika utvecklingsperioder (känsliga perioder) som barnet går igenom och använder oss av vår kunskap. 

Vi arbetar utifrån värdegrunden och barnkonventionen. hos oss får alla barn vara den de är och hjälp att hitta sin plats i gruppen. 

Genom observationer och dokumentation, vet vi vilka aktiviteter vi kan erbjuda för att stärka barnets utveckling och självförtroende. 

Barnen har inflytande på sin miljö och aktiviteter på Gunghästen, genom barnintervjuer och samtal kan vi pedagoger utforma en verksamhet utefter barnet.  

Genom frihet under ansvar kan barnet arbeta självständigt och själv välja sin aktivitet. 

Miljön är anpassad efter barnet, hyllor och bord är i barnets höjd, så att de lätt kan plocka fram material och leksaker att använda. Praktiska vardagsövningar hjälper barnet att utveckla sin koncentration, finmotorik och att själv klara av vardagliga övningar. 

Vi erbjuder barnet montessorimaterial och andra material som hjälpmedel, för att kunna utvecklas inom olika områden, som sinnestränande, språk, matematik, kulturmaterial och teknik. 

TAKK material och bildstöd för att utveckla barnets språk, är synliga på hela förskolan. Detta gör vardagen förutsägbar och tydlig vilket skapar trygghet hos våra barn.  

Att leka och utvecklas socialt är en stor del av barnets dag på Gunghästen. På Zebran ser vi mycket av det sociala samspelet och leken i vårt “byggrum” där kan barnet välja bygg och konstruktionslekar och rollekar i “gröna sköna”. Vi ser barnets möjlighet till interaktion och språklig utveckling vid lekar i dessa rum. På Fölet och Flodhästen ser vi denna lek och utveckling i små rum i rummen som stimulerar till lek och samarbete.   

Sagt av vårdnadshavare:  
”Ni utgår verkligen från barnet och dess individuella behov. Allt är så genomtänkt. Vi är väldigt nöjda och tacksamma:” 

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80