Värdeord

På Gunghästen har vi arbetat fram våra värdeord tillsammans med barn och vårdnadshavare. Våra värdeord går hand i hand med förskolans huvuduppdrag att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar samt Barnkonventionens huvudartiklar som vi ofta utgår från i våra diskussioner för att vara varje barns bästa förskola.  

Rättigheterna i barnkonventionen utgår från fyra huvudprinciper: 

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
  • De som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. 
  • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. 
  • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. 

Vi gör begreppen konkreta och samtalar om dem med barnen, vi praktiserar dem i vardagen. Det kan tex vara genom att ta upp värdeorden i kompissamtal, i boksamtal, i konflikter mellan barnen eller i samverkan med vårdnadshavarna. Med våra värdeord riktar vi fokus mot delar av livet som vi vill att barnen ska se och uppmärksamma för att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare.  

Barnen och vårdnadshavare är det viktigaste för oss – vi har ett nära och förtroendefullt samarbete för att vara Varje Barns Bästa Förskola. Vi arbetar för att ni ska känna er trygga och välkomna. Gunghästen ger arbetsglädje till såväl barn som pedagoger och är en plats där alla vågar utvecklas! 

Sagt av barn:  

Trygghet – ”det känns avslappnat och bra” 

“Glädje är det som syns här i Flädie” 

Välkomnande – ”Vara välkommen överallt – alla måste vi hjälpa tex nya så de känner sig okej” 

Mod – ”alltså man måste vara lite modig för att våga klättra i träd” 

Sagt av vårdnadshavare:  

”Barnen kommer till Gunghästen med glädje och går därifrån med glädje. Alltid välkomnande vid lämning.” 

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80