Måltidspedagogik och den pedagogiska måltiden

Vi har utgått från Livsmedelverkets riktlinjer om måltider i förskolan samt boken Måltidspedagogik av Hanna Sepp samt korta filmklipp kring måltidspedagogik där vi hämtar inspiration till undervisning kring mat.  

Den pedagogiska måltiden värnar vi mycket om. Den ska vara säker, god och näringsriktig. Vi integrerar måltiden med andra ämnen som tex hälsosam livsstil. Det är fokus på det hållbara i våra måltider, hållbara relationer, klimatperspektiv och matsvinn. Den pedagogiska måltiden ska vara trivsam – med ett positivt förhållningssätt, lustfyllt och tryggt och att vi har i åtanke att barnen utvecklas under sina år på förskolan, även när det gäller sin relation till mat.  

Vad är då skillnaden mellan den pedagogiska måltiden och måltidspedagogiken? 

Den pedagogiska måltiden är det som sker vid alla våra måltider i förskolan. Dessa värdefulla, fina stunder som vi har tillsammans ned barnen dagligen. Vi vill att det ska vara en välkomnande stund för alla som präglas av lugn, glädje och att det är en trygg rutin. Vi lägger stort fokus på inflytande och delaktighet, vardagssamtal och att äta i mindre grupper.  

Måltidspedagogik arbetar vi med på ett medvetet sätt där barnen får leka och lära om och med mat och att de får smaka och prova olika smaker och konsistenser så läggs grunden till goda matvanor. Att skapa trygghet och samvaro runt måltiden är en del i arbetet. Vi utforskar mat på samlingar där fokus är på att lära via sinnen och där det okända kan bli känt genom att varje barn får utvecklas i sin egen takt.  

Det övergripande syfte med måltidspedagogik är att skapa förutsättningar för en god hälsa och hållbara levnadsvanor genom att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten.  

Med ett helhetsperspektiv på mat och måltider är det enkelt att integrera läroplanens mål, exempelvis språk, motorikträning, matematik, musik, estetiska lärprocesser och naturvetenskap. 

Vi har en samsyn kring förhållningssätt samt utveckling och lärande kring måltider på Gunghästen. Inom kort kommer ni få ta del av några konkreta exempel kring måltidspedagogik på Gunghästen.  

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80