Anette Persson

  • Förskollärare 1998
  • Montessoripedagogik, Dublin, 2001
  • Montessoripedagogik, Malmö, 2013
  • TAKK, 2017

Jag har arbetat som förskollärare sen 1998 och har sen dess arbetat på förskolor både i London och Dublin, för att återvända till Sverige 2011 och börja på en montessoriförskola utanför Lund. På Gunghästen började jag i januari 2023 och arbetar på Zebrans avdelning.

Att arbeta på förskola har varit en självklarhet för mig från allra första början, att få dela barnens nyfikenhet och lust till att lära – att varje dag inte är den andra lik är en fantastisk miljö att få arbeta i. Montessoripedagogiken kom jag i kontakt med tidigt i mitt arbetsliv och det blev en självklarhet för mig att utbilda mig till montessoripedagog då pedagogiken stämmer så väl överens med hur jag vill vara som förskollärare – en tro på det kompetenta barnet och att ha en lyhördhet för barnets individuella behov. 

Att arbeta på en liten förskola som Gunghästen där man arbetar i små grupper, där det finns tid för reflektion och nära samarbete är en viktig del av hur jag vill arbeta som förskollärare. Jag har sedan tidigare varit med i Gunghästens nätverk då vi har arbetat tillsammans med olika delar av Läslyftet och specialpedagogik, vi har även samarbetat tillsammans vid studiedagar. Jag arbetar gärna med språkaktiviteter tillsammans med barnen där böcker och rim och ramsor har en naturlig plats. Jag vill också gärna inspirera barnen till rörelseglädje som har så många positiva effekter på både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Sagt om Gunghästen

Sagt av barn:

”Glädje är det som syns här i Flädie”

Sagt av vårdnadshavare:

”Tack för allt ni ger våra barn, varje dag. För ert engagemang, er omtanke och ert tålamod. För att ni öppnar dörren med ett leende på läpparna varje morgon, tar emot barnen och får dem att känna sig sedda och välkomna. Tack även för att ni gör det där extra för barnen, det är inget vi tar för givet men något vi uppskattar oerhört mycket. Det känns skönt i föräldrahjärtat att lämna våra barn hos er och veta att vi valt den bästa förskolan för dem, där de får en trygg och lärorik start.”

”Gunghästen har lyckats att kombinera Montessoripedagogiken med skolverkets nya riktlinjer i en stimulerande och harmonisk miljö, både ute och inne. Den genomarbetade undervisande tanken kombineras med fantastiska pedagoger som tar barnens behov seriöst. Barnen lär sig både att ta ansvar och visa hänsyn vilket leder till respekt mellan barnen och stärker varje barns självförtroende. En fantastisk kärleksfull plats för barnen.”  

”Barnen kommer till Gunghästen med glädje och går därifrån med glädje. Alltid välkomnande vid lämning.”

”Pedagogerna har ett helt enormt engagemang och det är en väldigt stimulerande miljö: massor av utvecklande läromedel”

”För mig är det viktigast att hen är trygg (och att vi känner oss trygga), att man ser hen som person och hens behov, samt att hen stimuleras och utvecklas. Gunghästen är en otroligt bra och fin förskola, fantastiska pedagoger och är i en härlig miljö. Man ser verkligen till varje barns behov. Småskaligt, stabilt, lugnt, tydligt och fokuserat. Kontinuitet med personalen, samt ett nt samarbete med föräldrarna. Barnen blir väldigt bra förberedda inför förskoleklass. Högsta betyg får man verkligen säga.”

”Tack för en underbar tid, för bortsett från Covid så tror jag inte barnen kunde ha haft det bättre! 😊 ”

”Tack för detta året. Ni är underbara och gör ett fantastiskt jobb med våra barn och sätter verkligen deras bästa i första hand!”

Måltidspedagogik och den pedagogiska måltiden

Vi har utgått från Livsmedelverkets riktlinjer om måltider i förskolan samt boken Måltidspedagogik av Hanna Sepp samt korta filmklipp kring måltidspedagogik där vi hämtar inspiration till undervisning kring mat.  

Den pedagogiska måltiden värnar vi mycket om. Den ska vara säker, god och näringsriktig. Vi integrerar måltiden med andra ämnen som tex hälsosam livsstil. Det är fokus på det hållbara i våra måltider, hållbara relationer, klimatperspektiv och matsvinn. Den pedagogiska måltiden ska vara trivsam – med ett positivt förhållningssätt, lustfyllt och tryggt och att vi har i åtanke att barnen utvecklas under sina år på förskolan, även när det gäller sin relation till mat.  

Vad är då skillnaden mellan den pedagogiska måltiden och måltidspedagogiken? 

Den pedagogiska måltiden är det som sker vid alla våra måltider i förskolan. Dessa värdefulla, fina stunder som vi har tillsammans ned barnen dagligen. Vi vill att det ska vara en välkomnande stund för alla som präglas av lugn, glädje och att det är en trygg rutin. Vi lägger stort fokus på inflytande och delaktighet, vardagssamtal och att äta i mindre grupper.  

Måltidspedagogik arbetar vi med på ett medvetet sätt där barnen får leka och lära om och med mat och att de får smaka och prova olika smaker och konsistenser så läggs grunden till goda matvanor. Att skapa trygghet och samvaro runt måltiden är en del i arbetet. Vi utforskar mat på samlingar där fokus är på att lära via sinnen och där det okända kan bli känt genom att varje barn får utvecklas i sin egen takt.  

Det övergripande syfte med måltidspedagogik är att skapa förutsättningar för en god hälsa och hållbara levnadsvanor genom att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten.  

Med ett helhetsperspektiv på mat och måltider är det enkelt att integrera läroplanens mål, exempelvis språk, motorikträning, matematik, musik, estetiska lärprocesser och naturvetenskap. 

Vi har en samsyn kring förhållningssätt samt utveckling och lärande kring måltider på Gunghästen. Inom kort kommer ni få ta del av några konkreta exempel kring måltidspedagogik på Gunghästen.  

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80