Om personalen

På Gunghästen har vi en bredd i pedagogernas utbildningar. Vi är övervägande förskollärare och pedagoger med montessoriutbildning samt utbildade småbarnspedagoger (en privat ettårig utbildning som har fokus på att möta de allra yngsta barnen i förskolan) och en barnskötare. Vi har också vidareutbildning inom olika områden, till exempel specialpedagogik, teknik, drama och naturvetenskap och utepedagogik via Malmö universitet.  

Vi värdesätter ett kollegialt lärande där vi skapar en samsyn i olika viktiga utvecklingsområden för Gunghästen.  

Hanna Kristoffersson

”Gunghästen är en förskola jag själv hade velat gå på som barn. En plats som står för trygghet, värme, otroligt mycket glädje och som ger barnen möjlighet att utvecklas efter sina behov och förutsättningar i en väl förberedd miljö. På Gunghästen lyser alla pedagogers engagemang tydligt, viljan att utvecklas tillsammans i kollegiala samtal, vårt fina samarbete över avdelningarna och alla olika kompetenser som tillsammans bidrar till en förskola med hög kvalité.” läs mer

Frida Lindfors

”Som pedagog på Gunghästen så får jag möjligheten att varje dag se och bekräfta varje barns individuella behov utifrån deras förutsättningar. Det kollegiala arbetet som vi har upplever jag ligger till grund för att vi kan erbjuda en kvalitet verksamhet. En verksamhet, som vilar på en vetenskaplig grund och där tryggheten är en ledstjärna!” läs mer

Monica Wemmenlid

Gunghästen är vårt ”Casa dei Bambini”. Det finns en fin, varm och familjär atmosfär. Vi har små barngrupper, alla känner alla och vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi har en underbar trädgård med ”små rum” som inbjuder till mycket lek och olika aktiviteter. Det finns plats för rollek, rörelse, bygg och konstruktionslek och pyssel. Vi använder vår trädgård som ett andra ”klassrum” som erbjuder många olika aktiviteter inom utomhuspedagogik. läs mer

Annica Lindquist

”Gunghästen är den lilla förskolan med stora möjligheter. Med våra små barngrupper och nära samarbete i huset lär vi känna varje barn väldigt väl och kan skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och utvecklande dag för varje barn. Alla medarbetare i vårt team på Gunghästen är viktiga delar där vi tillsammans arbetar mot samma mål- med stor arbetsglädje och för en hållbar utveckling inom alla områden” läs mer

Catarina Neborg

”Det fina samarbetet mellan oss pedagoger och våra barngrupper gör att det är lätt att se helheten, stå för tryggheten och att alla kan våga utvecklas på Gunghästen i vår stimulerande och utvecklande miljö. Jag uppskattar allas engagemang, i rollen som pedagogisk ledare brinner jag för kollegialt arbete med alla kollegor för att skapa en lärorik och rolig förskola” läs mer

Jennie Lundin

”Den gemenskap och den glädje som finns hos oss pedagoger och vårt fina samarbete gör Gunghästen till en fin arbetsplats för såväl barnen som oss vuxna. Jag uppskattar att vi har stora möjligheter att påverka vårt arbete och utvecklas i vår profession och att det görs satsningar på kollegialt lärande, utveckling av vår utbildning och att vi är nytänkande utifrån forskning” läs mer

Åsa Wahl

”På Gunghästen finns en tydlig gemensam målsättning, öppenhet och nära samarbete mellan oss pedagoger. Jag får möjlighet till nya kunskaper genom våra möten och planeringar, och vi söker hela tiden nya spännande forskning och fakta att använda oss av i vår pedagogik på Gunghästen.” läs mer

Lena Kalutska

”Gunghästen ger en familjär och trygg känsla, där både barn och vuxna bemöts av ett fint välkomnande och mycket kärlek. I samarbetet med alla pedagoger som har så mycket entusiasm och energi vidareutvecklas jag i min roll här på förskolan. Varje barns leende och ibland även en kram ger mig motivation att tillsammans med barnen göra varje dag intressant och fylld med upptäckter” läs mer

Anna Neborg

”Jag har under min skolgång alltid gått i montessoriverksamhet, därför är det roligt för mig att vikariera på Gunghästen. Att varje dag få mötas av den lust och glädje som barnen har samt att kunna upptäcka och lära med dem i en fin miljö är utvecklande för mig och barnen. Jag har fått möjligheten att vikariera på alla avdelningar. I samarbetet med kollegor lär jag mig hela tiden nya saker.” läs mer

.

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80